Onze vereniging wil het lidmaatschap laagdrempelig houden. Daarom dekt het lidmaatschap alleen de kosten van de wekelijkse training. We kunnen de hulp van sponsoren & donateurs dan ook zeer goed gebruiken om bijvoorbeeld de aangepaste bussen te huren die we voor danswedstrijden en demonstraties nodig hebben.

Omdat we ons realiseren dat we zonder donateurs niet kunnen draaien, zetten we graag wat tegenover het donateurschap. Indien uw jaarlijkse bijdrage minimaal € 12,50 is, dan krijgt u bijvoorbeeld gratis toegang tot onze feest- en afdansdagen en tevens - indien gewenst - regelmatig onze nieuwsbrief. Daarnaast is een donateur altijd welkom op onze wekelijkse trainingsavond om de vorderingen van de clubleden te aanschouwen. Demonstraties bij sponsors & donateurs zijn uiteraard ook altijd mogelijk! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester. U kunt zich uiteraard ook direct aanmelden als donateur.