Sponsors/ donateurs voor onze trip naar Neubrandenburg in oktober 2007:

 

 

In willekeurige volgorde:

==================================================================================


===================================================================================

===================================================================================
Gert Leppers uit Veenendaal

Groente en fruithandelaar

===================================================================================

Het VSBfonds steunt jaarlijks meer dan 2.000 initiatieven op een breed maatschappelijk terrein: zorg & welzijn, natuur & milieu, kunst & cultuur en sport & vrije tijd. De steun gaat naar projecten die verbetering van de samenleving tot doel hebben, hoe klein ook. De financiële middelen komen terecht bij particuliere initiatieven die meer mensen bij de maatschappij betrekken en die ervoor zorgen dat meer mensen zich beter kunnen ontplooien. In 2006 kon het VSBfonds zo’n 2.400 aanvragen honoreren, voor een totaalbedrag van circa € 43 miljoen.

======================================================

======================================================

Albert Verhoeven schildersbedrijf
P.G. Balkenende directeur
Leemansweg 97
6827 Arnhem
tel: 026-361 52 28
email: balkenende@verhoevenschilders.nl

http://www.verhoevenschilders.nl

======================================================

====================================================================================

Verder nog een enkele stichtingen/fondsen welke niet bij naam genoemd wensen te worden.